Web Share Gunny.Pro.Vn

1. Các bạn sẽ trừ 1000 TIME cho 1 lần sử dụng Web Share, 1 lần gởi max 5 đồ.
2. Chức năng hợp thành dành cho Vip: Vip 0 ht 1111, Vip 1 ht 2222, Vip 2 ht 4444, Vip 3 ht 5555, Vip 4,5 ht 7777 .
3. Vip cấp 3 mở Chức năng gởi nhận Dây chuyền trên Web share.
4. Vip cấp 4,5 sẽ sử dụng Full Web share như nhận được Pet, Dây chuyền, Đạo cụ...
5. Đăng ký hợp thành trên web share nhận 10000 TIME sử dụng web share ngay hôm nay.

Để có cấp Vip bạn tham gia sự kiện đua top chiến đấu phòng game Top 1 bạn được nhận 100k Cash nạp Vip.

Chức năng này...
[Close]
  Search